POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

CAU FALUGA S.L.

L’informem que per a l’accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat de les dades, CAU FALUGA S.L.. Preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Secció de Política de Protecció de Dades.

És important, i atesa la recent normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU, llegeixi la Informació Bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

Informació bàsica sobre protecció de dades

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE: CAU FALUGA S.L.. B65441230 Crta. De Manlleu a La Gleva, km 21. 08560 Manlleu (Barcelona) Telfs: 609 372 995 E-mail: hola@coloniarusinol.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el  Tom 42216, Foli 10, Fulla B 404358, Inscripció 1

FINALITAT: Gestionar serveis a clients. En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder atendre les seves demandes, facturar aquests serveis o compres i poder enviar-li publicitat relacionada amb les seves àrees d’interès per qualsevol mitjà sigui postal, e-mail o a través de mitjans de telefonia; així com, convidar-li a esdeveniments organitzats per l’empresa.

LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

DESTINATARIS: Excepte prescripció legal no cedim dades a tercers, solament a empreses informàtiques que ens permet la gestió ordinària d’aquests, o per imperatiu legal.

DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l’última contractació; sinó no és que vostè abans no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat d’aquests. O el prescrit en la legislació tributària.

QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis del lloc web.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals (“segona capa”), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per a poder exercir els seus drets.

MENORS D’EDAT: Els nostres serveis van dirigits a persones amb capacitat d’obrar i de totes les edats, per la qual cosa entenem que tenen l’autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització dels mateixos sigui per negligència o per culpa d’un vigilant, pugui ocasionar una responsabilitat extracontractual.

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARC d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, així com el dret limitació i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: hola@coloniarusinol.com; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al Responsable del Fitxer de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.

Per a això, és necessari que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents

Documents:

– Fotocopia DNI

– identificació i representació suficient.

– Explicació i objecte de la reclamació.

– Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a posar-nos en contacte amb vostè l’abans.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:

Nom de l’empresa i dades del representant d’aquesta.

Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions.

Petició clara, que no fa falta motivar.

Sempre podrà dirigir-se a l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si no són ateses les seves peticions. www.aepg.es

CODI DE CONDUCTA DEL NOSTRE ESTABLIMENT

Principis generals.

CAU FALUGA S.L.. Es compromet al fet que els continguts dels seus serveis:

1 – No induiran ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE.

2 – No induiran ni incitar a actuar de forma il·legal.

3 -No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.

4 – No han d’induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o aprofitar o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.

5 – No induiran ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.

6 – No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor ja la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

7 – No contenir informació falsa.

8 – Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació o dades de caràcter personal, incloent-hi nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

Els usuaris tenen dret a:

 1. a) Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels productes que se’ls ofereixen.
 2. b) Rebre els productes en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la persona prestadora.
 3. c) Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels productes abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent.
 4. d) Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions la fulla oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar.
 5. e) Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.
 6. f) Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions, quan sigui necessari per a la defensa dels seus drets com a usuaris, amb independència del seu origen i de la seva destinació i sense perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats.
 7. e) Sol·licitar i rebre una informació de qualitat en relació als productes i mètode d’enviament i pagament.

POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES

D’acord amb la normativa vigent,www.coloniarusinol.com informació sobre l’ús de cookies en la seva pàgina web, al mateix temps que sol·licita consentiment per part de l’usuari per a usar-les.

Què són les cookies?

Les cookies serveixen per a emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris que visiten una web. S’usen per a fer seguiment de les pàgines visitades així com per a recordar certes accions de l’usuari tals com preferències de navegació. Aquestes preferències són recordades quan un usuari visita de nou la pàgina.

¿Quina informació guarden en la web de www.coloniarusinol.com?

 1. Informació estadística de l’ús del site.
 2. Registre d’activitat que ha dut a terme el visitant (pàgines vistes, cerques, compres, etc.)
 3. Dades de connexió a xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Què passa si bloquejo el seu ús?

En cas de bloquejar el seu ús, és possible que alguns serveis del web no estiguin disponibles.

Com puc bloquejar les cookies en el meu navegador?

En els següents enllaços trobarà informació relativa en el seu navegador:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Safari
 4. Internet Explorer

QUÈ ÉS UNA COOKIE?

Una cookie és un arxiu de text inofensiu que es guarda en el seu navegador quan visita una pàgina web que els usi, gairebé totes ho fan. La utilitat de la galeta és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquest lloc web. Les cookies s’utilitzen des de fa més de 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la

World Wide Web.

 

QUÈ NO ÉS UNA COOKIE?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

QUINA INFORMACIÓ POT EMMAGATZEMAR UNA COOKIE?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que es guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no l’associa a vostè com a persona sinó en el seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que la web no s’adona que vostè és la mateixa persona que en realitat està associant al navegador, no a la persona.

QUIN TIPUS DE COOKIES HI HA?

 • Galetes tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol lloc web dinàmic.
 • Galetes d’anàlisis: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Galetes publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

QUÈ SÓN LES COOKIES PRÒPIES I DE TERCERS?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

QUÈ PASSA SI DESACTIVO LES GALETES?

Perquè entén les conseqüències que pot tenir desactivar les cookies li vam mostrar alguns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol ocórrer a les botigues en línia.
 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que la tenen.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit en la web, això dificultarà que la web sigui competitiva.
 • No podrà escriure en el blog, no podrà pujar imatges, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, això reduirà els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials fan ús de cookies, si les desactiva, no podrà utilitzar cap xarxa social.

ES PODEN ELIMINAR LES COOKIES?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per a eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i conducta a la seva eliminació.

CONFIGURACIÓ DE COOKIES PER Als NAVEGADORS MÉS POPULARS

A continuació li indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció en el navegador i la seva versió:

 1. Vagi a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé prement la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veurà diferents seccions, triï l’opció Mostrar opcions avançades.
 3. Vagi a Privacitat, Configuració de contingut.
 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades de llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les galetes d’un determinat domini introdueixi parcialment o totalment la direcció en el camp Buscar cookies.
 6. Una vegada realitzat aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les galetes de la web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per a procedir a la seva eliminación

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer fa el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Anar a Eines, Opcions d’Internet
 2. Faci clic en Privacitat.
 3. Mou el desplegable fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox fa el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.
 2. Faci clic en Privacitat.
 3. En Històric triï Usar una configuració personalitzada per a l’historial.
 4. Ara veurà l’opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX fa el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Preferències, després Privacitat.
 2. En aquest lloc veurà l’opció Bloquejar galetes perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS fa el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Configuració, després Safari.
 2. Vagi a Privacitat i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar galetes perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android fa el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executar el navegador i premi la tecla Menú, després Configuració.
 2. Vagi a Confidencialitat, veurà l’opció Acceptar cookies perquè activi o desactivi la casella.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone fa el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obri Internet Explorer, llavors Més, llavors Configuració
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.